Songbook 

 


                                                                                                                           Sestavila: Ëarwen

                                                                       Další song: Christina Aguilera; The voice within

Black Eyed Peas - Shut up:                  Překlad - Zmlkni:

 

Chorus 1:                                                                Refrén 1:
Shut up                                                                   Zmlkni
Just shut up                                                             Prostě zmlkni
Shut up [3x]                                                            Zmlkni
Shut it up, just shut up                                              Zmlkni, prostě zmlkni
Shut up                                                                   Zmlkni
Just shut up                                                             Prostě zmlkni
Shut up [3x]                                                            Zmlkni
Shut it up, just shut up                                              Zmlkni, prostě zmlkni

Chorus 2:                                                                Refrén 2:
We try to take it slow                                               Snažíme se na to jít pomalu
But we're still losin control                                        Ale stále ztrácíme kontrolu
And we try to make it work                                       A snažíme se, aby to klapalo
But it still isn't the worst                                            Ale stejně se to pokaždé nějak zvrtne
And I'm craaazzzy                                                    Já jsem šílená,
For tryin to be your laaadddy                                     z toho, jak se snažím být tvá holka.
I think I'm goin crazy                                               Asi se zblázním

Girl, me and you were just fine                                  Děvče, mně a tobě to šlo docela dobře

(You know)                                                             (Však víš)
We wine and dine                                                     Dopřávali jsme si dobrou večeři
Did them things                                                        Dělali všechny ty věci,

That couples do when in love (you know)                   Co dělaj zamilovaný páry (však víš)
Walks on the beach and stuff                                     Procházeli se po pláži a takový ty věci

(You know)                                                             (Však víš)
Things that lovers say and do                                    Věci, co zamilovaní dělaj a říkaj
I love you boo, I love you too                                    Miluju tě, drahoušku, a já tě taky miluju
I miss you a lot, I miss you even more                       Hrozně se mi stejská, stejská se mi stále víc

That's why I flew you out                                         A právě proto jsem tě vzal s sebou
When we was on tour                                               Když jsme byli na turné
But then something got out of hand                            Ale potom se to všechno nějak zvrtlo
You start yellin                                                         Začalas na mě křičet

When I'm with my friends                                         Když jsem si vyrazil s kámoši
Even though I had legitimate reasons                          Ačkoliv jsem pro to měl dobrej důvod

(Bull shit)                                                                (Blbost)
You know I have to make them evidence                    Víš, že jsem to mohl dokázat

(Bull shit)                                                                (Blbost)
How could you trust                                                 Jak jsi mohla věřit

Our private lives girl                                                 Našim soukromejm životům děvče
That's why                                                              Proto

You don't believe my lies                                           Nevěříš mejm lžím
And quit this lecture                                                  A přestaň s tím lamentováním

Chorus 1:                                                                Refrén 1

Chorus 2:                                                                Refrén 2

Why does he know she gotta move so fast ?               Proč jen si on myslí, že na to ona jde moc rychle
Love is progress if you could make it last                    Láska je pokrok, když se povede, aby vydržela
Why is it that you just lose control ?                           Proč potom prostě člověk ztrácí kontrolu ?
Every time you agree on takin it slow                         Pokaždý souhlasí, když se to zpomalí
So why does it got to be so damn tough ?                   Takže proč je to pokaždý tak zatraceně težký?
Cuz fools in lust                                                       Protože blázni, co cítí rozkoš

Could never get enough of love                                  Nemůžou nikdy dosáhnout dost lásky
Showin him the love that you be givin                         Aby ukázali, že láska, kterou dáváš
Changing up your livin                                              Změní tvůj život
For a lovin transistion                                               Aby dosáhli stav lásky
Girl lip so much she tryin to get you to listen               Holka hrozně moc mluví, aby tě přinutila poslouchat
Few mad at each other                                              Trošku se naštvat jeden na druhýho

Has become our tradition                                           už se stalo naší tradicí
You yell, I yell, everybody yells                                  Ty křičíš, já křičím, všichni křičí
Got neighbors across the street sayin                          Naši sousedi odnaproti říkají
“Who the hell?!? Who the hell?                                  „Kdo ksakru? Kdo ksakru?
What the hell's going down?“                                     Co se to tam sakra děje?“
Too much of the bickering                                        Prostě moc hádání
Kill it with the sound and                                           Udus to hudbou a…

Chorus 1                                                                 Refrén 1

Chorus 2                                                                 Refrén 2

Chorus 1 (2X)                                                         Refrén 1 (2X)

Girl our love is dyin                                                  Děvče, naše láska umírá
Why can't you stop tryin ?                                        Proč nepřestaneš s tím snažením?
I never been a quitah                                                 Já jsem se nikdy snadno nevzdával
But I do deserve betta                                               Ale zasloužím si něco lepšího
Believe me I will do bad                                            Věř mi, zničil bych to
Let's forget the past                                                  Zapomeňme na minulost
And let's start this new plan                                       A začneme novej plán
Why? Cuz it's the same old routine                             Proč? Protože je to pořád ta obehraná písnička
And then next week I hear them scream                     A příští tejden uslyším stejný křičení
Girl I know you're tired of the things they say             Děvče, vím, že máš po krk toho, co říkaj
You're damn right                                                     Máš zatraceně pravdu
Cuz I heard them lame dame excuses just yesterday     Protože jsem slyšel tyhle hloupý výmluvy už včera
That was a different thing                                         Bylo to něco jiného
No it ain't                                                                Ne nebylo
That was a different thing                                         Bylo to něco jinýho
No it ain't                                                                Ne nebylo
That was a different thing                                         Bylo to něco jinýho
It was the same damn thing                                       Byla to ta stejná zatracená věc
Same ass excuses                                                     Stejný podělaný výmluvy
Boy you're usless                                                     Chlapče, jsi k ničemu
Whhoooaaaa                                                            Whhoooaaaa

Chorus 1 (2X)                                                         Refrén 1 (2X)

Stop the talking baby                                                Zmlkni, baby
Or I start walking baby (10X)                                    Nebo vypadnu, baby (10X)

Stop the yellin', baby                                                 Přestaň křičet, baby

See what's happened, baby (2X)                                Podívej, co se stalo, baby (2X)
Is that all there is ? (4X)                                            To je všechno, co z toho zbylo

 

(Pozn.:Omlouvám se za nespisovné výrazy ale jen tak je překlad úplnýJ.)