Co který den znamená? Co se dělalo? Jaké byly zvyklosti, tradice, obyčeje a pověry v každém dni?

Na tyto otázky najdete odpovědi právě v našem Velikonočním speciálu!!

Po modrém pondělí, žlutém úterý přichází první den ze svatého - pašijového týdne a je to:

Sazometná středa

·         Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly komíny.

·         Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek

·         Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.

·         Kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, znovu zazní až na Bílou sobotu.

·         Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.

Zvyky:

Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos.

Je dobré v tento den sít len a hrách , protože vše dobře prospívá.

Nemá se o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehádat, aby se Vám všechny hádky vyhýbly a naopak peníze si k Vám cestu našly.

 

Velký pátek

·         je dnem smutku, nebyly bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty.

·         Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky malé i velké, chodilo se s velkým hlukem po vesnici.

·         Velký pátek je také postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.

·         Podle pověsti se na Velký pátek děly zázraky a země měla magickou sílu.

Zvyky:
 Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů.

V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí.

Bílá sobota

·         Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště. Potom hospodyně položila polínko před kostelem na hraničku, když knez oheň posvětil, každá si vzala žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení oheň.

·         Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst.

Zvyky:

Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo pekly se mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové metličky a zdobila se vajíčka.

 

Boží Hod Velikonoční - neděle

·         Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

 

Velikonoční pondělí

·        

toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskání. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou.

Symboly Velikonoc

Velikonoční beránek

na Šumavě se věřilo, že jeho posvěcení pomůže najít pocestným ztracenou cestu z lesů

 

Pomlázka

- dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, na Moravě - tatary, březové metličky

Proč se šlehalo

·         aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá celý rok

·         hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná

 

Velikonoční vajíčko

·         bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, návratu jara a skořápka pocit bezpečí

 

Velikonoční zajíček

·         symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života

·         dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová - přišel k nám z Německa

·         bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě

 

O Velikonocích:

Co znamená slovo velikonoce?

 V noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak a Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní je odvozen i náš název velikonoce.

Datum Velikonoc

datum Velikonoc připadá na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem.

Velikonocům předchází 40ti denní přípravná doba - Postní doba.

Kdy se tedy Velikonoce slaví a budou slavit?

Velikonoční neděle bude:

·         11. dubna 2004

·         27. března 2005

·         16. dubna 2006

·         08. dubna 2007

·         23. března 2008

 

Pro děti

 

Malý koledníček               Hody, hody

 

Koleda, koleda proutek z vrby,                        Slepička běhá po dvoře,
mlsný jazýček mě svrbí.                                     vajíčko se kutálí v komoře,


Koleda, koleda holoubek                                  slepička kdák! Vajíčko křáp!
dejte něco na zoubek                                         Máte mi hon paní mámo dát.