Songbook 

 


                                                                                                                           Sestavila: Eärwen

                                                                                     Další song: Linkin park; From the Inside

 

Evanescene - Going under:                          Překlad - Upadám:

                                                                                                  

Now I will tell you what I've done for you:                  Teď ti prozradím, co jsem kvůli tobě dělala

50 thousand tears I've cried.                                       50 tisíc slz jsem vyplakala.

Screaming deceiving and bleeding for you                   Křičela, klamala a trpěla pro tebe

And you still won't hear me.                                       a ty mne pořád neslyšíš.

Don't want your hand this time I'll save myself,            Nepotřebuji tvoji pomoc, tentokrát se

Maybe I'll wake up for once.                                      ochráním sama.   Možná se jednou probudím,

Not tormented daily defeated by you                           neutrýzněná z tvého denního  odmítání.

Just when I thought I'd reached the bottom.                 Když jsem si myslela, že jsem se odrazila ode dna,

I'm dying again.                                                         Jsem znovu na konci.

 

Chorus:                                                                     Refrén

 

I'm going under.                                                         Upadám.

Drowning in you.                                                       Potápím se v tobě.

I'm falling forever.                                                     Upadám navždy.

I've got to break through.                                           Musím to překonat.

I'm going under.                                                         Upadám.

 

Blurring and stirring the truth and the lies,                    Rozmazávám a míchám pravdu a lež,

So I don't know what's real and what's not.                 takže nevím, co je skutečnost a co ne.

Always confusing the thoughts in my head                  Neustálý zmatek myšlenek v mé hlavě,

So I can't trust myself anymore                                  takže nemůžu důvěřovat ani sama sobě.

I'm dying again                                                          Jsem znovu na konci.

 

Chorus                                                                      Refrén:

 

So go on and scream!                                                Tak jdi dál a křič!

Scream at me, I'm so far away                                   Křič na mě, jsem již v nedohlednu.

I won't be broken again                                              Opět to nepřekonám.

I've got to breathe I can't keep going under                 Ještě dýchám, ale už se déle nevydržím potápět.

 

 

 

(Pozn.: Myslím, že tato píseň je velice populární a melodická, a ten kdo ji nezná by si ji měl alespoň poslechnoutJ, proto jsme se rozhodli, že bude lepší, když uveřejníme písničku going under než, podle mého názoru již ohraný a všem dobře známý singl Bring me to life.)