FTÍPKY

 


SUPER ANTIPRÁVNICKÁ DVOUSTRÁNKA FTÍPKŮ!!!

Otázka: "Co to je, když se zájezdový autobus plný právníků zřítí do Macochy?"

Odpověď: "Dobrý začátek."

Otázka: "Jaký je rozdíl mezi právníkem a cibulí?"

Odpověď: "Při řezání do cibule se pláče."

 

Jeden porotce upozorňuje druhého: "Všimni si, že ani žalobce ani obhájce nepřísahali, že budou mluvit pravdu a nic než pravdu."

 

Jeden mexický bandita si navykl pravidelně překračovat Rio Grande a vyloupit vždy nějakou banku v Texasu. Na jeho hlavu byla vypsána odměna a jeden odvážný texaský Ranger se rozhodl ho vypátrat stůj co stůj.

Po dlouhé námaze ho nakonec vystopoval v jedné putyce, připlížil se za něj, dal mu k hlavě svého šestiranného kamaráda a povídá: "Seš zatčenej. Teď koukej vyklopit, kde sis ulil ten lup nebo ti vystřelím z kebule mozek !"

Bandita ale neuměl anglicky a Ranger zase nemluvil španělsky. Naštěstí se ale v lokále našel bilinguální právník a ochotně se nabídl, že bude překládat. Bandita, celý strachem bez sebe, španělsky vyblekotal, že celý lup je zahrabaný pod dubem vzadu za hospodou.

"Co říkal?", ptal se Ranger.

A právník překládal: "Povídal, ztrať se mi z očí, ty slečinko. Dyť ty by ses neodvážil vystřelit ani kdybys věděl, za kterej konec to máš držet!"

 

Slavný právník se náhle ocitl před nebeskou branou. Začal si hned stěžovat svatému Petrovi, že se určitě někde stala nějaká chyba, že on je přece ve svých 45ti letech na umírání ještě moc mladý. "To je ale divné", povídá svatý Petr, "podle hodin, které sis naúčtoval, ti je 179 let."

 

Právník se řítil po dálnici ve svém BMW a zpíval si: "Miluji své BMW, miluji své BMW, ." Protože se více obíral svým autem než jeho řízením, narazil nakonec do stromu. Zázrakem to přežil, ale auto bylo na odpis. "Mé BMW, mé BMW, .", vzlykal.

Dobrý samaritán zastavil na pomoc: "Pane, vždyť vy hrozně krvácíte. Probůh, levou ruku máte utrženou!" Právník, úplně zděšen, křičí: "Moje Rolexky, kde jsou mé krásné přesné Rolexky!"

 

Právník, diskutující strategii případu s kolegou, povídá: "Až oslovím porotu, budu se přimlouvat za shovívavost."

"Nic takového!" křičí partner. "Ať si Shovívavost opatří svého vlastního právníka."

 

Otázka: "Jaký je rozdíl mezi právníkem a klíštětem?"

Odpověď: "Klíště odpadne, když umřeš."

 

Otázka: "Co se stane, když zkřížíš prase s právníkem?"

Odpověď: "Jsou určité věci, které by prase nikdy neudělalo."

Otázka: "Co je to? Je to černé a hnědé a vypadá to dobře na právníkovi?"

Odpověď: "Párek dobrmanů."

 

 

Otázka: "Jaký je rozdíl mezi supem a právníkem?"

Odpověď: "Sup oběť nakonec nechá."

 

Otázka: "Jak se pozná, jestli na silnici leží přejetý tchoř nebo přejetý právník?"

Odpověď: "Před tchořem je brzdná dráha."

 

Otázka: "Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky?"

Odpověď: Třiapadesát. Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří vážně, 2 zkoumají precedenty, 1 diktuje dopis, 1 klade podmínky, 5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1 předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží účty za odborné služby.

 

Tři muži poté, co se jim rozbilo auto na osamělé venkovské cestě, poprosili o nocleh na statku. Farmář, chudý, ale ochotný pomoci, jim řekl, že má v domě jen dvě postele a jeden z nich tak bude muset spát ve stodole.

Jeden z cestovatelů, zdvořilý indický matematik, se okamžitě přihlásil a odešel do stodoly. Po chvíli se ale vrátil a s omluvami vysvětlil, že ve stodole jsou krávy, a proto tam z náboženských důvodů spát nemůže.

Další z hostů, konzervativní rabín, si sebral své věci na spaní a odebral se do stodoly. Neuplynula ale ani minuta a už byl zpátky se stížnostmi, že jako věřící žid nemůže sdílet ložnici s prasaty, která tam také nocují.

Poslední z trojice, právník, si povzdechl, s nevolí si sebral bágl a došoural se do stodoly. Po chvilce zase někdo buší na dveře. Farmář otevře a za dveřmi se tísní všechny krávy a prasata.

 

Profesor smluvního práva se při hodině zeptal jednoho z lepších studentů: "Kdybys chtěl někomu dát pomeranč, jak bys to provedl?"

Student odpověděl: "Tady máš pomeranč."

Profesor byl nepříčetný: "Ne! Ne! Ne! Přemýšlej jako právník!"

Student pak odvětil: "Tak dobrá, řekl bych: Tímto dávám a doručuji vám, jako celku i samojedinému, svůj statek a zájem, práva, nároky, osvědčení, záruky a výhody z dotyčného vyplývající, tento zde pomeranč, jakož i veškerou šťávu, dužinu a semena v tomto obsažená a též i veškerá práva i výhody s ním spojené, s plnou mocí ke zkousnutí, řezu i zmrazení a jiným úpravám k pojedení téhož, s tímto souvisící právo darování dotyčného plodu s i bez dužiny, šťávy a semen, pokud se tímto neocitne v rozporu s předešlými či současnými platnými normami, smlouvami subjekty uzavřenými či jinak závaznými bez výjimky."

 

Ďábel navštívil kancelář mladého právníka a udělal mu nabídku.

"Mohl bych pro tebe ledacos zařídit", povídá. "Pětinásobně zvýším tvůj příjem. Tví partneři tě budou mít rádi. Tví klienti tě budou respektovat. Budeš mít 4 měsíce volna každý rok a dožiješ se sta let. Jediné, co za to chci, jsou duše tvé ženy, tvých dětí a dětí tvých dětí. Ty budou navěky hnít v pekle."

Právník chvíli přemýšlel a pak se podezíravě ptá: "Kde to má nějaký zádrhel?"

 

A nakonec citátek:

Býval jsem právníkem, ale už jsem si napřímil charakter.

--Woodrow Wilson

 

 

Sestavila : Fionel